Montaż ogrodzeń betonowych

Zanim przystąpimy do ostatecznego montażu naszego ogrodzenia powinniśmy je dokładnie rozplanować oraz rozmierzyć, a także rozważyć ostateczne usytuowanie bramy wjazdowej z uwzględnieniem jej szerokości oraz sposobu otwierania (przesuwnie, otwieranie na zewnątrz lub wewnątrz), a także liczbę oraz lokalizację furtek.

Rozpiętość między słupkami powinna być wielokrotnością pustaka podmurówkowego,  jednakże  może być ona inna w zależności od indywidualnych preferencji inwestora.

Nie zapomnijmy również o wkomponowaniu w naszym ogrodzeniu przestrzeni do magazynowania i sortowania odpadów stałych, jak i konieczności wbudowania w systemach ogrodzeniowych różnego rodzaju skrzynek przyłączeniowo – licznikowych, instalacji domofonowej czy skrzynek na listy.

 

Każde ogrodzenie betonowe powinno być wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego.

Za całość wykonania prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać  odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje do wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

 

 

Etapy montażu ogrodzeń  betonowych :

  1. Przygotowanie fundamentu.

Pod murami naszego ogrodzenia powinniśmy wykonać ławę fundamentową.

Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniowa należy uzależnić od wysokości planowanego przez nas ogrodzenia oraz głębokości przemarzania gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji.

W Polsce średnia głębokość przemarzania wynosi ok. 100 cm i taka głębokość fundamentu jest zalecana.

Płytsze fundamenty zimą mogą zostać wysadzone przez mróz i co za tym idzie zniszczone.

Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu klasy C20/25 o konsystencji S3.

Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu jak i zbrojenia pionowego
w postaci 4 prętów żebrowanych o średnicy min. Ø 10 mm umieszczonych w narożach słupków. Pracę przy budowie ogrodzenia należy prowadzić w temperaturach 5 – 25 ° ze względu na warunki dojrzewania betonu.

Podczas konstruowania fundamentu należy pamiętać o wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Uchronią one budowlę przed negatywnymi skutkami nierównomiernego osiadania fundamentów. Odległość pomiędzy dylatacjami powinna wynosić od 8 do 10 m.

  1. Izolacja.

Powierzchnie fundamentu należy odizolować. Służyć do tego może pocięta na paski papa izolacyjna lub różnego rodzaju izolacje w formie emulsji, które można kupić w składach budowlanych. Izolacja zapobiega podciąganiu wody z gruntu, co za tym idzie wykwitom
i narostom na podmurówce i słupkach.

3.Montaż pustaków ogrodzeniowych.

Ten etap rozpoczynamy od sprawdzenia powierzchni ławy fundamentowej. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nierówności lub odchylenia od poziomu, koniecznie należy ją doszlifować.

Układanie pustaków ogrodzeniowych warto rozpocząć od ułożenia „na sucho”, aby następnie przejść do układania połączonego z wypełnianiem komór bloków uprzednio przygotowanym betonem C20/25, o konsystencji S2 oraz na bieżąco korygując ewentualne odchylenia.

Zbyt rzadka konsystencja betonu ułatwiająca wypełnienie elementu jest niezalecana, bowiem może powodować wypływki oraz zabrudzenia elementów ogrodzenia.

Bezwzględnie pustaki należy murować warstwowo. Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiągnięcia planowanej wysokości ogrodzenia.

4.Montaż daszków ogrodzeniowych.

Ostatnim etapem  kończącym budowy ogrodzenia jest przykrycie go daszkami.

Czynność tę wykonujemy po upływie minimum dwóch dni od ułożenia elementów ogrodzenia. Czas ten jest potrzebny do wstępnego związania betonu wypełniającego komory bloków.

Niezwykle istotne jest, aby szczeliny pomiędzy płytami wypełnić dokładnie silikonem, co zabezpieczy przed dostaniem się wody do wnętrza komór.

Należy pamiętać że brak prawidłowego uszczelnienia daszków, może doprowadzić do pękania bloków w okresie zimowym.

  1. Montaż przęseł oraz bram.

W trakcie wznoszenia muru należy zaplanować i wykonać montaż wcześniej przygotowanych przęseł, a w przypadku ich braku – kotew. Przęsła lub kotwy przęseł wprowadza się
w szczeliny uprzednio wycięte w blokach przed wypełnieniem danego elementu betonem. Furtki i bramy montuje się w sposób analogiczny do przęseł – zawias wraz z kotwą należy wmontować w otwór wycięty w blokach.

W przypadku skrzydeł i wadze do 50 kg, kotwę zawiasu należy dodatkowo przyspawać do zbrojenia poprzecznego słupka a następnie zalać go betonem o konsystencji plastycznej, natomiast w przypadku skrzydeł o masie większej niż 50 kg, producent zaleca zastosowanie jako konstrukcji przejmującej obciążenie – stalowy profil zamknięty o przekroju kwadratowym.

 

 

 

Informacja Producenta.

Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach a także wykwity wapienne nie są wadą wyrobu i nie są podstawą do zgłaszania reklamacji. Dopuszcza się występowanie różnic w wymiarach poszczególnych elementów +/- 5mm i nie stanowi to wady wyrobu zgodnie z normą PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i grodów”

 

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat
Czytaj więcej Akceptuj